counters

hisoparty
Gallery
93 Photos

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือที่รู้จักกันดีในนาม GIT (จีไอที) จัดอบรมหลักสูตร ‘การเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ’ พร้อมเปิดตัวบริการตรวจสอบและออกใบรับรองอัญมณีและเครื่องประดับ (Jewelry Identification Report) เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่ต้องการเก็บสะสมเครื่องประดับ ทั้งการลงทุนและการสร้างความมั่นคงให้แก่ทายาทรุ่นต่อไป โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเหล่าเซเลบริตี้และผู้คนในแวดวงสังคมมาร่วมงานมากมาย

วันที่จัดงาน : 16 สิงหาคม 2560
สถานที่จัดงาน : อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม
Photo By : Kong
Author By : Daruwan.C

SHARE